Werkweken 3e klas

Een vast punt in het leerplan van de derdejaars leerlingen is de 4-daagse werkweek, die elk cursusjaar gehouden wordt. Het hangt van de keuze van de locatie af of de leerlingen de vrijdag vrij zijn of niet. Zo’n werkweek heeft een belangrijke vormende werking, die tevens bijdraagt om de schooltijd plezieriger te maken. De werkweekactiviteiten vallen binnen de normale schooltijd. Alle leerlingen zijn daarom verplicht aan één van de activiteiten deel te nemen. De leerlingen zijn via de school verzekerd. Voor het skieën en de survival sluit de school een aanvullende verzekering af. U hoeft uw kind niet apart te verzekeren. De groep leerkrachten die de begeleiding verzorgt, is enthousiast en heeft veel ervaring met het organiseren van zo’n werkweek. Om zo veel mogelijk aan ieders portemonnee tegemoet te komen, is besloten een keuzeprogramma met diverse prijzen samen te stellen.