Werkweek 2e klas

In leerjaar 2 wordt jaarlijks een werkweek op een locatie in Nederland georganiseerd.
Onze tweedeklassers, begeleid door een groot aantal docenten, nemen daar deel aan een
groot aantal buitenschoolse activiteiten. U krijgt in de loop van het schooljaar hierover
meer informatie. De school biedt de mogelijkheid om de kosten die aan deze werkweek
verbonden zijn in termijnen te betalen. Deelname is niet verplicht, voor thuisblijvers
wordt een programma op school georganiseerd.