Werk en projectweek 1e klas

Gedurende het eerste leerjaar nemen de brugklassers deel aan projectweken. Tijdens zo’n
week zijn de leerlingen actief met gastlessen, workshops, voorstellingen en excursies.
In de afgelopen jaren zijn er projectweken over de thema’s: cultuur, wonen, beeld en
geluid georganiseerd. Alle leerlingen zijn verplicht deel te nemen, er zijn geen kosten aan
verbonden.